23 februari 2017

Over Feyenoord gesproken...

Wim Jansen over zijn salaris als speler:

Bij mijn eerste contractje - ik was zestien - kreeg ik dertig gulden per week. Vast, zonder premies. Op mijn zeventiende werd dat veertig gulden, een jaar later vijftig. Je wist van niets. Pas toen Cor Coster mij ging begeleiden, ging ik goed verdienen. Maar je hoort mij niet klagen. Ik ben niet binnen, maar is dat dan zo erg? Geld is niet het belangrijkste in het leven.

Bron: Nederlof, De Feyenoorders, 28